top of page
IMG_8992_edited.jpg

YOGA

לתרגול היוגה יתרונות רבים - פיזיים, נפשיים ופסיכולוגיים.
אבל אי אפשר להבטיח אף לא אחד מהם.
האדם היחידי שאחראי לגורלכם - הוא אתם.

Yoga: Classes
IMG_7375_edited.jpg

אז, על מה בעצם מדובר?

הפירוש המילולי של המילה יוגה הוא איחוד - UNION.

באופן רחב, אפשר לפרש את זה כאיחוד בין כל אדם למה שהוא מאמין בו, איחוד בין נשמות, איחוד בין מציאות לדמיון, ועוד.

אנחנו עדים לנוכחות של יוגה בחיינו בכל מיני רגעים - במעבר משאיפה לנשיפה, בין יום ללילה - דו קיום מתרחש גם בתוכנו.

מזמינה אתכם לפרוס מזרן, איפה שאתם, ולשבת עליו לכמה רגעים. עם התנועה או עם השקט - גלו את הדרך להתחבר לעצמכם.

bottom of page